Viruma Doors

Service på porte

Vores serviceafdeling er landsdækkende og udfører forebyggende eftersyn i henhold til myndighedskrav, reparation, akuttilkald og salg af tillægsydelser på egne såvel som konkurrerende forhandleres produkter.

Vi foretager serviceeftersyn på porte, således at de til enhver tid opfylder arbejdstilsynets krav.

Et eftersyn omfatter:
Kontrol af portenes funktion, herunder justering af wire, wiretromler, fjederpakke, køreskinner, hængsler, ruller, fastgørelse i væg samt smøring og justering.

Vi tilbyder en række forskellige serviceabonnementer, som kan skræddersys så eftersynene lægges ind i vores system med det ønskede interval.

Viruma Doors